Welcome

ระบบนัดทำหมัน กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ทดลอง ระบบนัดทำหมัน คลินิกสัตวแพทย์ กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เงื่อนไขการนัดหมาย

 • สัตว์เลี้ยงที่จะเข้ารับบริการทำหมัน ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์
 • ต้องสามารถแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ที่เลขที่บัตรตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ (อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร) ในวันที่เข้ารับบริการ
 • 1คน สามารถนัดได้ไม่เกิน3ตัว ในทุกช่องทาง เมื่อใช้บริการแล้วจึงสามารถนัดเพิ่มได้
 • ยอดการรับทางonline ไม่เกิน25ตัว/วัน
 • นัดหมายตั้งแต่2023-11-28ถึง2024-01-15
 • ประชาสัมพันธ์

  เริ่มรับนัดเดือน พฤศจิกายน 2566

  ตรวจเชควันว่างในระบบonline


  ต้องสามารถนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันรับบริการทำหมันได้

  วันที่

  ชนิด

  เพศ

  สถานที่ที่สัตว์อยู่

  จังหวัด:

  เขต :

  แขวง :

  หากต้องการนัดหมายเพิ่ม กรุณายื่นนัดหมายอีกครั้ง

  หากยังไม่ได้รับ [เลขที่นัดหมาย] แสดงว่ายังนัดหมายไม่สำเร็จ

  ตรวจสอบการนัดหมาย / ขอเปลี่ยนวัน ได้ที่นี่

  ในวันรับบริการ กรุณาแจ้งเข้ารับบริการ ที่คลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพมหานคร(ดินแดง)ก่อน 9.00 น.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ โทร 02 245 3311